Home Mode Hoe mode spreekt

Hoe mode spreekt

0
Hoe mode spreekt

Vaak lijken wij dingen te willen zeggen die we niet goed kunnen verwoorden, gedachten, maar met name emoties. Met kleding zeg je het zonder woorden. Die link, tussen wat wij willen zeggen en wat er daadwerkelijk wordt overgebracht is het terrein van modeonderzoeker Charlotte Dwyer en modeschrijver Sanne Bolten. Hoe werkt de rol van kleding, en in het bijzonder de rol van mode? Immers mode is de optimale bewuste en onbewuste keuze om de ander iets te willen zeggen.