Bedre helse

Fem tips for bedre helse

Alle bør være i fysisk aktivitet i minimum en halv time hver dag. Gange er bra, særlig i ulendt terreng, men det er også fint med variasjon og trening som styrker kjernemuskulaturen.